Media


ANUNT PUBLIC - asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Prahova pentru "Lucrari achizitie date geofizice 3D Conduratu", client SNGN Romgaz SA

22/05/2024

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

SNGN ROMGAZ S.A.

 

SNGN Romgaz S.A, titular al proiectului "Lucrări de achiziție date geofizice tridimensionale (3D) Conduratu" anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Prahova de a nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă,   în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Lucrări de achiziție date geofizice tridimensionale (3D) Conduratu”, propus a fi amplasat pe teritoriul jud. Prahova, UAT Baba Ana, Boldești, Ceptura de Jos, Cioranii de Jos, Colceag, Drăgănești, Fântânele, Fulga de Jos, Mizil, Sălciile și Vadul Săpat.

1.Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Prahova din Ploiești, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306 , în zilele de luni-vineri, între orele 9-13, precum și la următoarea adresă de internet http://apmph.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

ANUNT PUBLIC PRSN.pdf