Conformitate, autorizari, atestari

PROSPECTIUNI S.A. este persoana juridica romana, ce functioneaza in conformitate cu dispozitiile legii nr.31/1990 si ale actului constitutiv eliberat. Numarul de ordine in Registrul Comertului este J40/4072/1991, atribuit in data de 10.06.1991, iar Codul unic de inregistrare este 1552801, atribuit in data de 09.12.1992.

PROSPECTIUNI S.A. este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti conform Cerificatului de inregistrare cu seria B nr. 3761283, eliberat la data de 14.02.2019.

Principalul obiect de activitate, identificat conform codului activitatilor firmelor din Romania, este „Activităţi de arhitectură, inginerie şi servicii de consultanţă tehnică legate de acestea”, cod CAEN 7112.

Pentru conformarea cu cerintele legale aplicabile, PROSPECTIUNI S.A. detine atestate, certificari, autorizatii pentru functionarea in conditii legale a activitatilor sale.

Principalele atestari si certificari detinute de PROSPECTIUNI S.A. sunt:

  • Certificatul de atestare, nr. 1105/27.02.2013, eliberat de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, prin care se atesta competenta tehnica si profesionala de a executa lucrari in domeniul serviciilor geofizice si geologice.
  • Certificat de autorizare, eliberat de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, prin care PROSPECTIUNI S.A. este autorizata sa execute lucrari de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei, in clasa II.
  • Autorizatii de mediu pentru activitatile cu posibil impact semnificativ asupra mediului (transport rutier in cont propriu de marfuri periculoase, activitatile de depozitare materii explozive si depozitare surse radioactive, activitatile de intretinere echipamente).
  • Autorizatii CNCAN pentru import-export, detinere, depozitare, utilizare, functionare, transport si securitate de produs, a echipamentelor care utilizeaza surse de radiatii ionizante, echipamente utilizate la investigarea geofizica in gauri tubate, precum si in lucrarile de deschidere (perforare) si probare a stratelor productive din sondele de titei si gaze. Autorizatiile sunt eliberate de Comisia Nationala pentru controlul activitatilor nucleare (CNCAN) Bucuresti.
  • Autorizatii eliberate de ITM si DGP Bucuresti in baza art. 8 din legea 126/1995 actualizata si ITM si DGP Buzau in baza art 9 aceeasi lege, pentru detinere, utilizare, transport, import - export materii explozive de uz civil, respectiv depozitare materii explozive.

Atestat ANRM Prospectiuni S.A.
Certificat de inregistrare la Registrul Comertului