Protectia datelor cu caracter personal

Legalitatea prelucrarii datelor cu caracter personal

PROSPECȚIUNI S.A prelucreaza date cu caracter personal conform Regulamentului UE 679/2016, in urmatoarele conditii:

 1. persoana vizată și-a dat consimtamantul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
 2. prelucrarea este necesara pentru executarea unui contract la care persoana vizata este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate inainte de incheierea unui contract;
 3. prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii unei obligații legale care ii revine companiei;
 4. prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terta, cu excepția cazului in care prevaleaza interesele sau drepturile si libertatile fundamentale ale persoanei vizate, care necesita protejarea datelor cu caracter personal, in special atunci cand persoana vizata este un copil

PROSPECTIUNI S.A. are stabilite masuri tehnico-organizatorice pentru protejarea datelor cu caracter personal pe care le prelucreaza, impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat, inclusiv pentru situatiile cand prelucrarea comporta transmisii de date in cadrul unei retele IT sau catre furnizorii autorizati de PROSPECTIUNI SA sa prelucreze aceste date, precum si impotriva oricaror altor forme de prelucrare ilegala.

PROSPECTIUNI S.A. a implementat modalitatile pentru informarea persoanelor vizate de prelucrarea datelor si scopul in care se fac aceste prelucrari si, acolo unde este cazul, modalitatile pentru obtinerea consimtamantului acestora pentru prelucrarea datelor.

PROSPECTIUNI S.A. se asigura ca sunt prelucrate numai datele cu caracter personal necesare scopului mentionat in informare. Datele colectate se pastreaza atata timp cat prevede cerinta legala aplicabila sau cat s-a stabilit la informarea persoanei vizate.

Persoanele fizice ale caror date cu caracter personal sunt prelucrate de PROSPECTIUNI S.A. beneficiaza, potrivit Regulamentului UE 679/2016, de: 

 • Dreptul de acces. Puteti obtine de la noi confirmarea ca prelucram datele dvs. personale, precum si informatii privind specificul prelucrarii.
 • Dreptul la rectificarea datelor. Puteti sa ne solicitati sa modificam datele dvs. personale incorecte ori, dupa caz, completarea datelor care sunt incomplete.
 • Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat"). Puteti solicita stergerea datelor personale atunci cand: (i) acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat și le prelucram; (ii) v-ați retras consimțământul pentru prelucrarea datelor și noi nu le mai putem prelucra pe alte temeiuri legale; (iii) datele sunt prelucrate contrar legii; respectiv (iv) datele trebuie sterse conform legislației relevante.
 • Dreptul la restrictionarea prelucrarii. In anumite condiții (daca persoana vizata contesta exactitatea datelor, daca prelucrarea este ilegala, daca datele sunt solicitate pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; sau, daca va opuneti prelucrarii datelor), puteti solicita restrictionarea prelucrarii datelor dvs. personale.
 • Dreptul la portabilitatea datelor. In masura in care prelucram datele prin mijloace automate, puteti sa ne solicitati, in condițiile legii, sa furnizam datele dvs. intr-o forma structurata, utilizata frecvent si care poate fi citita in mod automat. Daca ne solicitati acest lucru, putem sa transmitem datele dvs. unei alte entitati, daca este posibil din punct de vedere tehnic.
 • Dreptul la opozitie si procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri. Va puteți opune oricand prelucrarilor pentru scop de marketing, inclusiv profilarilor efectuate in acest scop, precum si prelucrarilor bazate pe interesul legitim al Societatii, din motive care tin de situatia dvs. specifica.
 • Dreptul la retragerea consimtamantului in cazul prelucrării in scop de informare sau promovare. Puteti sa va retrageti oricand consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor furnizate pe baza de consimtamant.
 • Dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere a prelucrarii datelor cu caracter personal. Aveti dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere a prelucrarii datelor in cazul in care considerati ca v-au fost incalcate drepturile.
 • Dreptul la o cale de atac judiciara. Aveti dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficienta impotriva unei decizii obligatorii din punct de vedere juridic, a unei autorități de supraveghere.
 • Dreptul de a fi notificat de catre operator cu privire la prelucrarea datelor dvs cu caracter personal.

Pentru informatii sau solicitari in baza dreptului persoanelor vizate conform GDPR, va puteti adresa Responsabilului cu Protectia Datelor, la adresa de e-mail dpo@prospectiuni.com sau la nr. de telefon: 0744592815. 

Prelucram datele cu caracter personal cu discernamant si responsabilitate!

PROSPECTIUNI SA, furnizor de servicii geofizice si geologice, in calitate de Operator de date cu caracter personal, asigura conditiile si resursele necesare pentru conformarea cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679, privind protectia persoanelor fizice, in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestora (GDPR).

PROSPECTIUNI SA se angajeaza sa aplice cu consecventa principiile Regulamentului (UE) 2016/679:

 1. Principiul legalitatii, echitatii si transparentei. Datele cu caracter personal sunt prelucrate in mod legal, corect si transparent in raport cu persoanele vizate.
 2. Principiul  limitarii legate de scop. Datele cu caracter personal sunt colectate in scopuri specificate, explicite si legitime si nu sunt prelucrate ulterior intr-un mod incompatibil cu aceste scopuri.
 3. Principiul reducerii la minimum a datelor. Datele cu caracter personal sunt adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar in raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate.
 4. Principiul exactitatii datelor. Datele cu caracter personal sunt mentinute corecte si sunt actualizate acolo unde este necesar. Datele inexacte sunt corectate sau sterse.
 5. Principiul limitarii legate de stocare. Datele cu caracter personal sunt pastrate intr-o forma care sa permita identificarea persoanelor vizate, pe o perioada ce nu depaseste perioada stabilita ca necesara indeplinirii scopurilor in care sunt prelucrate datele.
 6. Principiul integritatii si confidentialitatii. Datele sunt prelucrate intr-un mod care sa asigure securitatea adecvata a datelor cu caracter personal, inclusiv protectia impotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale si impotriva pierderii, distrugerii sau deteriorarii accidentale, astfel incat datele sa fie integre, confidentiale si disponibile.
 7. Principiul responsabilitatii. Prospectiuni SA raspunde de respectarea principiilor enumerate mai sus si se angajeaza sa demonstreze respectarea acestora.

PROSPECTIUNI SA intelege sa respecte drepturile persoanelor fizice vizate de prelucrarea datelor: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente.

PROSPECTIUNI SA se angajeaza sa asigure confidentialitatea si securitatea datelor cu caracter personal pe care le prelucreaza si sa controleze riscurile pentru drepturile si libertatile persoanelor fizice vizate, drept pentru care a stabilit si aplica masuri tehnico-organizatorice adecvate.

 

Bucuresti, 25.05.2018

 

Cookie-urile sunt mici fişiere text care sunt salvate de browser-ul dvs. Cookie-urile nu cauzează daune computerului dvs., nu conţin viruşi si pot fi dezactivate configurand corespunzator browserul (pentru Chrome, selectati Settings, apoi apasati pe Advanced in josul paginii. La categoria Privacy and security selectati Content Settings apoi apasati pe Cookies). 

Website-ul www.prospectiuni.ro contine cookie-uri, pe care le utilizam in scop statistic. O vizită pe acest site poate plasa cookie-uri în scopuri de măsurare a traficului: numărăm vizitatorii și vedem cum se deplasează acestia în website când îl folosesc - pentru a determina, de exemplu, cele mai accesate pagini. 

Pentru informații sau solicitări în baza dreptului persoanelor vizate conform GDPR, vă puteti adresa Ofițerului (Responsabilului) cu Protecția Datelor la adresa de e-mail dpo@prospectiuni.com si la nr. de telefon: 0744592815