Sistemul de management integrat HSEQ

PROSPECTIUNI S.A. are implementat de peste 17 ani un sistem de management integrat HSEQ, conform cu standardele SR ISO 9001:2015, SR ISO 14001:2015 si ISO 45001:2018, prin care este stabilit un cadru unitar de gestionare a activitatilor specifice pentru asigurarea calitatii serviciilor furnizate, minimizarea impactului activitatilor companiei asupra mediului, precum si sanatatea si securitatea lucratorilor. Implementarea sistemului de management integrat HSEQ a contribuit la cresterea capabilitatii companiei de a se conforma cu cerintele clientilor, cu cerintele legale aplicabile si cu cele ale partilor interesate.

Sistemul de management integrat HSEQ al PROSPECTIUNI S.A. este certificat de catre RINA SIMTEX OC, organism de certificare acreditat si recunoscut national si international.

PROSPECTIUNI S.A. a imbunatatit in mod constant de-a lungul anilor performantele sistemului de management HSEQ, performante care au contribuit la derularea cu succes a contractelor si obtinerea aprecierii  clientilor si a celorlalte parti interesate, pentru calitatea serviciilor furnizate de companie si pentru modul de gestionare a aspectelor HSE si respectarea cerintelor legale.

Obiectivele sistemului de management integrat HSEQ sunt:

 • Imbunatatirea continua a proceselor si a modalitatilor de operare si control, astfel incat acestea sa acopere varietatea activitatilor desfasurate de companie si sa ofere un mod de abordare consecvent, orientat spre satisfacerea cerintelor clientilor si conformarea cu cerintele legale si cele ale partilor interesate.
 • Constientizarea fiecarui angajat asupra rolului pe care il are in asigurarea succesului afacerii, prin cunoasterea, intelegerea si aplicarea regulilor interne stabilite in sistem.
 • Incurajarea unui management proactiv, prin identificarea riscurilor si oportunitatilor si stabilirea masurilor de control in contextul organizational dat.

PROSPECTIUNI S.A. asigura disponibilitatea resurselor financiare, umane, de infrastructura si mediu de lucru, si a informatiilor necesare pentru sustinerea operarii si monitorizarii proceselor.

Periodic sunt analizate si determinate riscurile si oportunitatile si sunt stabilite masurile de control adecvate pentru tratarea acestora, responsabilitatile si termenele. Periodic este evaluata eficacitatea masurilor aplicate si sunt reanalizate riscurile si oportunitatile momentului.

La producerea schimbarilor care pot afecta sistemul de management HSEQ, acestea sunt analizate pentru a determina riscurile si pentru a evalua impacul asupra proceselor. Sunt stabilite masurile necesare in noul context, pentru a obtine rezultatele intentionate.

PROSPECTIUNI S.A. monitorizeaza, masoara si analizeaza periodic performantele proceselor sistemului de management integrat, in scopul imbunatatirii continue a activitatilor sale.

Managementul de la cel mai inalt nivel demonstreaza leadership si angajament referitor la sistemul de management integrat HSEQ, prin asumarea raspunderii pentru conformarea cu cerintele standardelor de referinta si pentru eficacitatea SMI implementat in companie.

Managementul de la cel mai inalt nivel stabileste politica si obiectivele companiei referitoare la HSEQ, tinand cont de contextul si directia strategica ale companiei si de cerintele standardelor aplicabile.

Politica HSEQ a Prospectiuni S.A.

       “Servicii geologice si geofizice de inalta performanta”

PROSPECTIUNI SA isi armonizeaza interesele economice cu grija pentru satisfacerea exigentelor clientilor sai si pentru protejarea oamenilor, mediului, bunurilor si reputatiei companiei.

Ne angajam sa:

 • Asiguram conditii de lucru sigure si sanatoase, pentru prevenirea ranirilor si imbolnavirilor profesionale,
 • Implicam lucratorii si pe reprezentantii acestora, in identificarea pericolelor si controlul riscurilor,
 • Utilizam cele mai bune practici pentru prevenirea poluarii si degradarii calitatii factorilor de mediu,
 • Luam in considerare si valorificam contextul intern si extern si raspundem cerintelor tuturor partilor interesate,
 • Indeplinim consecvent cerintele clientilor si respectam cerintele legale si cerintele standardelor la care compania subscrie.

Actionam pentru mentinerea unei culturi organizationale bazata pe calitate, siguranta si atitudine preventiva.

Managementul de la toate nivelurile este angajat in indeplinirea politicii si obiectivelor HSEQ si se preocupa de imbunatatirea continua a sistemului de management integrat HSEQ si a performantelor HSEQ.

Fiecare angajat care lucreaza pentru sau in numele Prospectiuni S.A. isi desfasoara activitatea in acord cu aceasta politica si cu sistemul de management HSEQ al companiei si este responsabil pentru calitatea muncii executate.

Analizam cu regularitate politica si obiectivele HSEQ si ne asiguram ca acestea raman relevante si adecvate.

OBIECTIVELE GENERALE ale companiei sunt:

 • Zero accidente de munca si imbolnaviri profesionale,
 • Reducerea riscurilor de accidentare in munca si imbolnavire profesionala,
 • Mentinerea unui sistem sigur de gestionare a deseurilor,
 • Minimizarea impactului negativ asupra mediului generat de poluantii proveniti din activitatile desfasurate,
 • Furnizarea serviciilor geologice si geofizice la cele mai inalte standarde de calitate din industrie,
 • Feedback pozitiv din partea tuturor clientilor si a celorlalte parti interesate.

Politica HSEQ este comunicata personalului care lucreaza pentru sau in numele organizatiei si este disponibila partilor interesate.

Bucuresti,  Ianuarie 2020      

                    DIRECTOR GENERAL                     DIRECTOR PRODUCTIE                     DIRECTOR FINANCIAR

                       Marius MILEA                                    Mihail MITROI                                     Mihai GUBANDRU                         

Certificare SMI HSEQ

Alte certificari si diplome de recunoastere a performantei