Sistemul de management integrat HSEQ

PROSPECTIUNI S.A. are implementat de peste 20 ani un sistem de management integrat HSEQ, conform cu standardele SR ISO 9001:2015, SR ISO 14001:2015 si ISO 45001:2018, prin care este stabilit un cadru unitar de gestionare a activitatilor specifice pentru asigurarea calitatii serviciilor furnizate, minimizarea impactului activitatilor companiei asupra mediului, precum si pentru asigurarea sanatatii si securitatii lucratorilor. Implementarea sistemului de management integrat HSEQ a contribuit la cresterea capabilitatii companiei de a se conforma cu cerintele clientilor, cu cerintele legale aplicabile si cu cele ale partilor interesate.

Sistemul de management integrat HSEQ al PROSPECTIUNI S.A. este certificat in prezent de catre RINA SIMTEX OC, organism de certificare acreditat si recunoscut national si international.

PROSPECTIUNI S.A. a imbunatatit in mod constant de-a lungul anilor performantele sistemului de management HSEQ, performante care au contribuit la derularea cu succes a contractelor si obtinerea aprecierii  clientilor si a celorlalte parti interesate, pentru calitatea serviciilor furnizate de companie si pentru modul de gestionare a aspectelor HSE si respectarea cerintelor legale.

Obiectivele sistemului de management integrat HSEQ sunt:

 • Imbunatatirea continua a proceselor si a modalitatilor de operare si control, astfel incat acestea sa acopere varietatea activitatilor desfasurate de companie si sa ofere un mod de abordare consecvent, orientat spre satisfacerea cerintelor clientilor si conformarea cu cerintele legale si cele ale partilor interesate.
 • Constientizarea fiecarui angajat asupra rolului pe care il are in asigurarea succesului afacerii, prin cunoasterea, intelegerea si aplicarea regulilor interne stabilite in sistem.
 • Incurajarea unui management proactiv, prin identificarea riscurilor si oportunitatilor si stabilirea masurilor de control in contextul organizational dat.

PROSPECTIUNI S.A. asigura disponibilitatea resurselor financiare, umane, de infrastructura si mediu de lucru, si a informatiilor necesare pentru sustinerea operarii si monitorizarii proceselor.

Periodic sunt analizate si determinate riscurile si oportunitatile si sunt stabilite masurile de control adecvate pentru tratarea acestora, responsabilitatile si termenele. Periodic este evaluata eficacitatea masurilor aplicate si sunt reanalizate riscurile si oportunitatile momentului.

La producerea schimbarilor care pot afecta sistemul de management HSEQ, acestea sunt analizate pentru a determina riscurile si pentru a evalua impacul asupra proceselor. Sunt stabilite masurile necesare in noul context, pentru a obtine rezultatele intentionate.

PROSPECTIUNI S.A. monitorizeaza, masoara si analizeaza periodic performantele proceselor sistemului de management integrat, in scopul imbunatatirii continue a activitatilor sale.

Managementul de la cel mai inalt nivel demonstreaza leadership si angajament referitor la sistemul de management integrat HSEQ, prin asumarea raspunderii pentru conformarea cu cerintele standardelor de referinta si pentru eficacitatea SMI implementat in companie.

Managementul de la cel mai inalt nivel stabileste politica si obiectivele companiei referitoare la HSEQ, tinand cont de contextul si directia strategica ale companiei si de cerintele standardelor aplicabile.

Politica HSEQ a Prospectiuni S.A.

“Servicii geologice și geofizice de înaltă performanță în condiții de siguranță”

PROSPECȚIUNI S.A. dezvoltă o afacere sustenabilă, armonizând interesele economice cu grija pentru satisfacerea exigențelor clienților săi, protejarea oamenilor, mediului, bunurilor și reputației companiei.

Considerăm că întotdeauna se poate mai bine” și, de aceea, angajamentul nostru principal este de a promova o cultură organizațională bazată pe performanță și îmbunătățire continuă, cu scopul de a atinge excelența în afaceri.

Suntem preocupați de adaptarea continuă la schimbările din piață, asimilarea celor mai noi tehnologii și îndeplinirea consecventă a cerințelor și așteptărilor clienților, autorităților de reglementare și ale altor părți interesate, îmbunătățind permanent standardele noastre interne pentru HSEQ.

Astfel, ne angajăm să:

 • Asigurăm condiții de lucru sigure și sănătoase pentru prevenirea rănirilor și îmbolnăvirilor profesionale,
 • Eliminăm pericolele și reducem riscurile de sănătate și securitate în muncă la un nivel acceptabil, cât mai scăzut,
 • Consultăm și implicăm lucrătorii și reprezentanții lor în aspectele de sănătate și securitate în muncă,
 • Utilizăm cele mai bune practici pentru prevenirea poluării și degradării calității factorilor de mediu,
 • Analizăm continuu și răspundem cerințelor tuturor parților interesate pentru un grad de conformare maxim,
 • Determinăm și tratăm riscurile și oportunitățile care pot influența afacerea, conformitatea serviciilor cu cerințele clienților, cu standardele și reglementările la care subscrie compania,
 • Operăm la cele mai înalte standarde din industrie pentru a asigura satisfacția clienților și continuitatea afacerii,
 • Asigurăm resursele și un mediu intern favorabil dezvoltării și motivării capitalului uman,
 • Alocăm resursele necesare pentru îmbunătățirea continuă a performanțelor sistemului de management integrat HSEQ.

Managementul de la toate nivelurile este angajat în îndeplinirea politicii și obiectivelor HSEQ și se preocupă de îmbunătățirea continuă a sistemului de management integrat HSEQ și a performanțelor HSEQ.

Fiecare angajat care lucrează pentru sau în numele Prospecțiuni S.A. își desfășoară activitatea în acord cu această politică și cu sistemul de management HSEQ al companiei și este responsabil pentru calitatea muncii executate, pentru aspectele de sănătate și securitate în muncă și protecția mediului asupra cărora are control.

OBIECTIVELE GENERALE ale companiei sunt:

 • Zero accidente de muncă și îmbolnăviri profesionale,
 • Reducerea riscurilor de accidentare în muncă și îmbolnavire profesională,
 • Minimizarea impactului negativ asupra mediului prin prevenirea poluării, managementul eficace al deșeurilor și utilizarea eficientă a resurselor,
 • Furnizarea serviciilor geologice și geofizice la cele mai înalte standarde de calitate din industrie,
 • Feedback pozitiv din partea tuturor clienților și a celorlalte părți interesate.

 

        București,  Martie 2023            

               Nicolae PETRIȘOR                                             Jean GORIE                          Mihai GUBANDRU            

Președinte al Consiliului de Administrație               Director de Producție               Director Financiar      

          

 

Certificare SMI HSEQ

Certificare SCC

Alte certificari si diplome de recunoastere a performantei