Media


ANUNT PUBLIC - asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Neamt pentru "Lucrari achizitie date geofizice 3D Moldova Sud", client SNGN Romgaz SA

25/03/2024

ANUNT PUBLIC

 

Prospecțiuni S.A. pentru beneficiarul S.N.G.N. Romgaz S.A. anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: „Lucrări de achiziție de date geofizice tridimensionale 3D Moldova Sud”,  propus a fi amplasat  pe teritoriul administrativ al județelor Neamț (comunele Bahna, Costișa, Podoleni și Români) și Bacău (comunele Berești- Bistrița, Blăgești, Buhuși, Gârleni, Itești și Racova), cu precizarea că s-a renunțat la investigarea suprafeței suprapuse pe siturile ROSCI0397 Dealurile Podoleni și rezervația naturală RONPA0144 Codrul Secular Runc.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Neamț din Piața 22 Decembrie, nr. 5, Piatra Neamț, jud. Neamț, cod 610007, în zilele de luni- joi, între orele 8.00- 16.30 și vineri între orele 8.00-14.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmnt.anpm.ro.        

 

Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț.

ANUNT PUBLIC PRSN.pdf