Media


ANUNT PUBLIC - privind emiterea de catre APM Suceava a deciziei etapei de incadrare pentru "Lucrari actizitie date geofizice 3D Moldova Nord", client SNGN Romgaz SA

22/12/2023

ANUNT PUBLIC

 

 

 

Prospecțiuni S.A. pentru beneficiarul S.N.G.N. Romgaz S.A. anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Suceava în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, fără evaluarea impactului asupra mediului și fără evaluare adecvată pentru proiectul: "Lucrări de achiziție date geofizice tridimensionale 3D Moldova Nord", propus a fi amplasat pe teritoriul jud. Suceava, UAT Baia, Bogdănești, Cornu Luncii, Fălticeni, Fântâna Mare, Horodniceni, Mălini, Rădășeni, Râșca și Vadu Moldovei.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Suceava, str. Bistriței, nr.1A și la sediul Prospecțiuni S.A. din loc. București, str. Coralilor nr. 20 C, în zilele de luni-vineri între orele 9-14, precum și la următoarea adresa de internet: http://apmsv.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 de zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M. Suceava.

ANUNT PUBLIC PRSN.pdf