Media


ANUNT PUBLIC - asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Prahova pentru "Lucrari achizitie date geofizice 2D Stancesti", client SNGN Romgaz SA

15/11/2023

ANUNT PUBLIC

 

Prospecțiuni S.A. pentru beneficiarul SNGN Romgaz S.A. anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Prahova în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, fără evaluarea impactului asupra mediului și fără evaluare adecvată pentru proiectul: "Lucrări de achiziție date geofizice bidimensionale                                 2D Stâncești", propus a fi amplasat pe teritoriul jud. Prahova, UAT Brazi, Cocorăștii Colți și Târgșoru Vechi.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Prahova, Str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 306 și la sediul Prospecțiuni S.A. din loc. București, str. Coralilor nr. 20 C, în zilele de luni-joi, între orele 8:00-16:30 și vineri 8:00-14:00.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 de zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Prahova.

ANUNT PUBLIC PRSN.pdf