Media


ANUNT PUBLIC - asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Sibiu pentru "Lucrari achizitie date geofizice 3D Transilvaia SV", client SNGN Romgaz SA

10/11/2023

ANUNT PUBLIC

 

Prospecțiuni S.A. pentru beneficiarul SNGN Romgaz S.A. anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, fără evaluarea impactului asupra mediului și fără evaluare adecvată pentru proiectul: "Lucrări de achiziție date geofizice tridimensionale 3D Transilvania SV", propus a fi amplasat pe teritoriul jud. Sibiu, UAT Axente Sever, Copșa Mică, Micăsasa și Șeica Mică și jud. Alba, UAT Blaj, Cenade, Cetatea de Baltă, Jidvei, Sâncel, Şona și Valea Lungă.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Sibiu, str. Hipodromului, nr. 2A și la sediul Prospecțiuni S.A. din loc. București, str. Coralilor nr. 20 C, în zilele de luni-joi, între orele 8:00-16:30 și vineri 8:00-14:00 precum și la următoarea adresa de internet http://apmsb.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 de zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Sibiu.

ANUNT PUBLIC PRSN.pdf