Media


Anunt Public - Emitere Decizie APM Dolj, în proiectul „Lucrări de achiziție a datelor geofizice tridimensionale 3D Pitulați”

15/09/2022

ANUNT PUBLIC

 

PROSPECȚIUNI SA, titular al proiectului „Lucrări de achiziție a datelor geofizice tridimensionale 3D Pitulați”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Dolj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de achiziție a datelor geofizice tridimensionale 3D Pitulați” propus a fi amplasat pe unitățile administrativ teritoriale Brădești, Braloștița, Filiași, Melinești și Scăești din județul Dolj și Brănești, Crușet și Țânțăreni din județul Gorj.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Dolj, din Craiova, str. Petru Rareș nr. 1, jud Dolj, în zilele de luni-joi, între orele 8,00-16,30 și vineri între orele 8,00-14,00 precum și la următoarea adresă de internet http://apmdj.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Dolj.

ANUNT PUBLIC PRSN - Emitere Decizie etapa de incadrare.pdf