Media


ANUNT PUBLIC - Decizia etapei de incadrare emisa de APM Dolj in proiectul „Lucrări de achiziție a datelor geofizice tridimensionale 3D Predești”

06/09/2022

ANUNT PUBLIC

 

PROSPECȚIUNI SA, titular al proiectului „Lucrări de achiziție a datelor geofizice tridimensionale 3D Predești”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Dolj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de achiziție a datelor geofizice tridimensionale 3D Predești” propus a fi amplasat pe unitățile administrativ teritoriale Almăj, Brădești, Braloștița, Breasta, Cernătești, Coțofenii din Dos, Coțofenii din Față, Ișalnița, Pleșoi, Predești, Scăești, Sopot din județul Dolj.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Dolj, din Craiova, str. Petru Rareș nr. 1, jud Dolj, în zilele de luni-joi, între orele 8,00-16,30 și vineri între orele 8,00-14,00 precum și la următoarea adresă de internet http://apmdj.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Dolj.

 

ANUNT PUBLIC PRSN.pdf